κρίσεις πανικού

Διαταραχή Πανικού και Κρίσεις Πανικού

Το κύριο γνώρισμα της Διαταραχής Πανικού είναι η εμφάνιση απρόβλεπτων κρίσεων άγχους και φόβου σε έντονο βαθμό (Κρίσεις Πανικού). Τα σωματικά συμπτώματα που συνοδεύουν την κρίση είναι εφίδρωση, ταχυκαρδία, ζάλη, αίσθηση λιποθυμίας.

 

Το άτομο μπορεί να νιώθει τρέμουλο στα άκρα ή και πόνο στο στήθος. Για να δοθεί η διάγνωση της Διαταραχής Πανικού θα πρέπει να υπάρχουν συνεχόμενες κρίσεις με συχνότητα τουλάχιστον 4 κρίσεων σε διάστημα 4 εβδομάδων. 

 

 

Τι προκαλεί η κρίση πανικού;

 

Ο φόβος της εμφάνισης κρίσης πανικού οδηγεί τις περισσότερες φορές τα άτομα να αποφεύγουν καταστάσεις ή συνευρέσεις με άλλους ανθρώπους. Επειδή η εμφάνιση κρίσης είναι απρόβλεπτη καταλήγουν να αισθάνονται ακόμη περισσότερο άγχος. Έτσι νιώθουν τον λεγόμενο φόβο του φόβου.

 

Μια κρίση πανικού μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και να διαρκέσει μέχρι 10 λεπτά. Πέραν των σωματικών συμπτωμάτων δημιουργείται σταδιακά και ένας άλλος δυσλειτουργικός τρόπος σκέψης, ο οποίος ενισχύει όλο και περισσότερο την εγκαθίδρυση της Διαταραχής Πανικού. 

 

Αν θέλετε να αξιολογήσετε κάποια συμπτώματα που ήδη έχετε και που μπορεί να δείχνουν πιθανή Διαταραχή Πανικού, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Ψυχομετρική Εξέταση Ελέγχου Διαταραχής Πανικού

 

 

Η θεραπεία της διαταραχής πανικού

 

Η πιο γνωστή και αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόζεται στη Διαταραχή Πανικού είναι η Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ). Σύμφωνα με το ΓΣ μοντέλο ένα σύνολο θεραπευτικών τεχνικών χρησιμοποιούνται στοχεύοντας στην τροποποίηση τόσο της συμπεριφοράς όσο και των εσωτερικών διεργασιών του ατόμου δηλ. των σκέψεων και τα συναισθημάτων. Η τεχνική αυτή ονομάζεται γνωσιακή αναδόμηση. Κατά τη διαδικασία αυτή αποδομούνται συμπεριφορές που έχουν συνδεθεί με δυσλειτουργικές σκέψεις. Οι οποίες δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο με τελευταίο στάδιο την κρίση πανικού. Τέτοιες συμπεριφορές και σκέψεις είναι π.χ. οι λανθασμένες εκτιμήσεις του κινδύνου, οι καταστροφικές ερμηνείες των σωματικών συμπτωμάτων και οι σχετικές αυτόματες σκέψεις. Η αναγνώριση και η διόρθωση τους είναι τα δύο πιο σημαντικά μέρη της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Θεραπείας.

 

Η ΓΣΘ (με ή χωρίς φαρμακοθεραπεία) αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο στην αντιμετώπιση της Διαταραχής Πανικού. Οι πιο πρόσφατες έρευνες αναφέρουν βελτίωση (με πλήρη παύση των κρίσεων πανικού) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των ασθενών. 

 

 

Η Θεραπευτική Σχέση

 

Καθοριστικό ρόλο στην καλή πορεία της θεραπείας παίζει η σχέση θεραπεύτριας – θεραπευόμενης. Το θεραπευόμενο άτομο θα δοκιμάσει τις τεχνικές αντιμετώπισης των κρίσεων πανικού, αφού εκπαιδευτεί μέσα στις θεραπευτικές συνεδρίες. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του θεραπευτή, στην κατάρτιση και την εμπειρία του θα αποτελέσουν ακόμη ένα καθοριστικό κίνητρο. Οι ματαιώσεις θα συζητηθούν και θα σημασιοδοτηθούν εκ νέου. Η πορεία θα είναι ταυτόχρονη, αλλά παράλληλη. Η κάθε πλευρά θα δίνει την ανατροφοδότηση που χρειάζεται για να πάει η θεραπεία στο επόμενο στάδιο. Μέχρι την ολοκλήρωση.  

 

Πηγή: Καλπάκογλου Θωµάς. Άγχος και Πανικός: γνωσιακή θεωρία και θεραπεία. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα (1997)

Διαβάστε επίσης

info@atwa.gr